پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوقدانان بدون مرز -

آموزش و پژوهش

رای دیوان‌عالی‌ درباره اعاده دادرسی محکومان به قصاص‌نفس زیر ۱۸ سال

رای دیوان‌عالی‌ درباره اعاده دادرسی محکومان به قصاص‌نفس زیر 18 سال

هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. گردشکار پرونده مذکور به شرح زیر است: الف: مقدمه جلسه... (ادامه مطلب)