پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوقدانان بدون مرز -

یادداشت روز

مواضع مدعیان حقوق بشر را در مبارزه با مواد مخدر قبول نداریم

مواضع مدعیان حقوق بشر را در مبارزه با مواد مخدر قبول نداریم

وزیر دادگستری با بیان اینکه مواضع مدعیان حقوق بشر را در مبارزه با مواد مخدر قبول نداریم، گفت: کسی که مواد مخدر توزیع و انسان‌های بی‌شماری را آلوده و هویت انسانی‌ آنان را سلب می‌کند، مفسد و مستحق اعدام است.... (ادامه مطلب)